Τα πάντα για το πλέξιμο...και ακόμη περισσότερα!

Δωροεπιταγές

Χρησιμοποιήστε τις δωροεπιταγές από το “The Knitting Club” για να τις προσφέρετε στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Ένα δώρο χρήσιμο, που θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα η αξία του από τον τυχερό παραλήπτη!

Έχετε την δυνατότητα να χαρίσετε δωροεπιταγές στα αγαπημένα σας πρόσωπα για να επιλέξουν οι ίδιοι όποια προϊόντα επιθυμούν από το κατάστημά μας. Τις δωροεπιταγές μπορείτε να τις προμηθευτείτε από το φυσικό μας κατάστημα και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για αγορές στο φυσικό μας κατάστημα.

ΔωροεπιταγέςH διάρκεια, μέσα στην οποία μπορεί να γίνει χρήση της δωροεπιταγής, είναι έξι (6) μήνες από την ημερομηνία πώλησης/έκδοσής της. Μετά την παρέλευση της άνω εξάμηνης προθεσμίας, η δωροεπιταγή απενεργοποιείται και δεν είναι εφικτή η εξαργύρωσή της ή η αντικατάστασή της. Η δωροεπιταγή δεν μπορεί να εξαργυρωθεί με μετρητά, μπορεί μόνο να ανταλλαχθεί με αγοραζόμενα εμπορεύματα τουλάχιστον ίσης ή μεγαλύτερης αξίας, καταβάλλοντας την διαφορά.

Η δωροεπιταγή δεν είναι ονομαστική και ενσωματώνει υπόσχεση προς παροχή στον κομιστή. Στο κατάστημά μας θα πραγματοποιείται ανταλλαγή της ισχύουσας δωροεπιταγής παραδίδοντας στον κομιστή εμπορεύματα τουλάχιστον ίσης ή μεγαλύτερης αξίας (εφόσον έχει καταβάλει την διαφορά) χωρίς να διενεργείται έλεγχος ταυτοπροσωπίας και δεν φέρουμε ευθύνη γι’ αυτό. Με βάση την ελληνική νομοθεσία και ειδικότερα σύμφωνα με την παρ. 109 του άρθρου 7 του Κώδικα Φορολογίας Απεικόνισης Συναλλαγών (Ν. 4093/2012) για την αγορά δωροεπιταγής, δεν εκδίδεται απόδειξη λιανικής ή τιμολόγιο γιατί δεν λαμβάνει χώρα παράδοση-πώληση αγαθών, αλλά αγορά δικαιώματος υπέρ τρίτου το οποίο είναι ενσωματωμένο στη δωροεπιταγή, δηλαδή, ένα είδος επιταγής, της οποίας ο κομιστής αποκτά δικαίωμα αγοράς αγαθών ισόποσης αξίας της δικής του επιλογής από το κατάστημα που την εξέδωσε. Όταν εμφανιστεί ο κομιστής της δωροεπιταγής και αγοράσει αγαθά ίσης αξίας, τότε λαμβάνει χώρα πώληση και εκδίδεται το ανάλογο φορολογικό στοιχείο.

Η δωροεπιταγή πρέπει να φυλάσσεται όπως τα μετρητά χρήματα, καθώς σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής δεν αντικαθίσταται ούτε ακυρώνεται. Δεν ευθυνόμαστε σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής δωροεπιταγής.