Τα πάντα για το πλέξιμο...και ακόμη περισσότερα!

Όροι συμμετοχής

Γενικοί όροι – προϋποθέσεις συμμετοχής σε σεμινάρια & λοιπές δραστηριότητες

Η κράτηση θέσης, καθώς και η συμμετοχή στα σεμινάρια και τις λοιπές δραστηριότητες του The Knitting Club, συνιστά την ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων που παρατίθενται εδώ.

Γενικοί όροι

Η συμμετοχή στα Σεμινάρια έχει συμβολικό, διαφορετικό κατά περίπτωση κόστος σε χρήματα ή/και σε BONUS πόντους ανταμοιβής και προϋποθέτει την αγορά των αντίστοιχων υλικών από το κατάστημά μας, όπου αυτό απαιτείται και όπως περιγράφεται. Τα Σεμινάρια πραγματοποιούνται σε συγκεκριμένες ώρες και μέρες.
Η συμμετοχή στις Παρουσιάσεις είναι δωρεάν με την αγορά των αντίστοιχων υλικών από το κατάστημά μας και πραγματοποιούνται σε συγκεκριμένες ώρες και μέρες.
Η συμμετοχή στα Εργαστήρια Συμβουλευτικής είναι δωρεάν με την αγορά των αντίστοιχων υλικών από το κατάστημά μας και πραγματοποιούνται σε συγκεκριμένες ώρες και μέρες κατόπιν συνεννόησης.

Ειδικοί όροι

Η προμήθεια όλων των υλικών και η εξόφληση του αντίτιμου συμμετοχής σε κάθε σεμινάριο και λοιπές δραστηριότητες  που έχει αυτό εφαρμογή, πραγματοποιούνται πάντα πριν την έναρξή τους.
Τα υλικά που χρησιμοποιούνται στα σεμινάρια να είναι όλα υλικά που προμηθεύεστε αποκλειστικά από το κατάστημά μας.
Παρακαλείστε θερμά για την έγκαιρη προσέλευσή σας σε κάθε συνάντηση, έως και 15 λεπτά πριν την έναρξη, καθώς και για την έγκαιρη ενημέρωση σε περίπτωση μη συμμετοχής σας έως και μία (1) ημέρα πριν.
Σε περίπτωση έγκαιρης ακύρωσης της συμμετοχής σας σε ένα σεμινάριο, μπορείτε, εάν υπάρχει η διαθεσιμότητα, να μεταφέρετε την ημερομηνία συμμετοχής σας για το ίδιο σεμινάριο.
Ειδικά για τα DIY Σεμινάρια και μόνο στην περίπτωση έγκαιρης ενημέρωσης απουσίας λόγω ανωτέρας βίας, υπάρχει η δυνατότητα μεταφοράς 1 (μίας) μόνο ημέρας ανά μήνα συμμετοχής το μέγιστο, κατόπιν συνεννόησης.
Σε περίπτωση μη προσέλευσής σας ή μη έγκαιρης ακύρωσης συμμετοχής δεν έχετε την δυνατότητα μεταφοράς της συμμετοχής σας σε άλλη ημερομηνία.
Σε περίπτωση συμμετοχής με αφαίρεση BONUS πόντων, η αφαίρεση των πόντων γίνεται αυτόματα από το σύστημα εφόσον υπάρχει επαρκές υπόλοιπο και δεν επιστρέφονται, αλλά ούτε και έχετε την δυνατότητα ακύρωσης και μεταφοράς της ημερομηνίας συμμετοχής.

Μεταβολές – τροποποιήσεις

Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης, μερικής ή ολικής, του παρόντος, οποιαδήποτε χρονική στιγμή και χωρίς καμία προειδοποίηση.